Werkwijze

Kennismaken en intake

Na je eerste telefoontje of mailtje, spreken we af om nader kennis te maken. Je kind en jij komen naar de pipowagen voor een gesprek van 30-45 minuten. Het doel is om de hulpvraag helder te krijgen en vast te stellen of jullie bij Onderweg op de goede plek zijn. Als dit zo is en we hebben een klik, dan gaat het gesprek verder met de intake. Tijdens de intake worden relevante gegevens van de leerling verzameld en maken we afspraken over het te volgen traject. Waar nodig wordt contact gelegd met school om aanvullende gegevens op te vragen. Niet alleen moeilijkheden worden in kaart gebracht, maar ook de mogelijkheden van de leerling. De hulpvraag, de beginsituatie en de doelen worden steeds duidelijker. Als er nog onvoldoende duidelijkheid is, kan ik een aanvullende toets of een diagnostisch gesprek op het gebied van de leerproblematiek afnemen.

Mochten we op basis van het gesprek vaststellen, dat praktijk Onderweg niet de juiste plek voor de gevraagde hulp is, dan worden de kosten voor dit gesprek niet in rekening gebracht. 

Handelingsplan

Met de resultaten uit de intake maak ik een plan van aanpak: het handelingsplan.

Hierin staan smart geformuleerde doelen voor de korte en de langere termijn en wordt zo concreet mogelijk beschreven wat de aanpak en de hulpmiddelen zijn, die ingezet gaan worden.

Individuele begeleiding

Wanneer we het eens zijn over het handelingsplan start het begeleidingstraject. In 12 sessies van 45 minuten per week werkt het kind met diverse werkvormen aan de doelen uit het plan. In overleg wordt oefenmateriaal meegegeven naar huis. Als ouder ontvang je van elke les per mail een kort verslag. Zo blijf je helemaal op de hoogte.

Evaluatie

Aan het eind van het traject wordt geëvalueerd of de doelen behaald zijn. Het verslag hiervan wordt met je gedeeld en besproken. We besluiten of een vervolgtraject wenselijk is of dat het traject afgesloten kan worden.

Wil je weten hoe ik werk volgens de privacywetgeving? Lees mijn Privacyverklaring (pdf)