Dyslexie

Voor kinderen met dyslexie die een traject bij een dyslexiebehandelaar doorlopen hebben, biedt Onderweg een goede nabehandeling. Het geleerde wordt herhaald en toegepast in verschillende werkvormen, waarbij het produceren van tekst centraal staat. Fantasie en taalgevoel worden aangeboord in combinatie met het herhaald schrijven van geoefende categoriewoorden. Zit je kind in de bovenbouw, dan oefenen we bijvoorbeeld in het schrijven van samenvattingen.