Hoogbegaafdheid

Hebben hoogbegaafde kinderen remedial teaching nodig? Het is heel goed mogelijk dat je kind hoogbegaafd is en toch moeite heeft met bepaalde onderdelen van rekenen of spelling. Een hoogbegaafd kind kan zich eigen leerstrategieën hebben aangeleerd, bijvoorbeeld bij het rekenen, die leiden tot omslachtigheid en fouten. Ook vindt een hoogbegaafd kind het vaak moeilijk om dingen op de automatische piloot te doen (zonder nadenken), omdat het hoogbegaafde brein altijd is gericht op nadenken en een bewuste uitvoering van de taak.

Bij rekenen en spelling is het belangrijk om effectieve rekenstrategieën en spellingregels te automatiseren. Zo wordt het risico op omwegen en foute maken kleiner.

Bij Onderweg zijn hoogbegaafde kinderen dus van harte welkom om te werken aan deze vaardigheden.

Ook hoogbegaafde kinderen met dyslexie kunnen bij Onderweg. Zie ‘dyslexie‘.