Visie

Een kind op de basisschool is volop in ontwikkeling in de groep waarin het zit. Deze ontwikkeling is als een reis, waarin het kind onderweg kennis en vaardigheden verwerft.

Wanneer het leren niet vanzelf gaat is het soms nodig een alternatieve route te kiezen. Ook kan er behoefte zijn aan een pleisterplaats, waar de lesstof in alle rust op maat aangeboden wordt. De talenten van het kind worden ingezet om de problemen op te lossen.

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en werkvormen. Naast de wat meer intensieve instructiemomenten is er altijd tijd voor een spelletje, waarin het kind het geleerde toepast.

‘Wat men moet leren om te doen, leert men door het te doen.’ - Aristoteles

Het kind reist niet alleen. Ook in de groep op school krijgt het kind aandacht. De aandacht op school en de hulp die Onderweg biedt, worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

De pipowagen staat symbool voor het avontuur dat leren is. Het kind is onderweg. Op de pleisterplaats doet het succeservaringen op, waarna het vol moed weer aanhaakt bij de groep.

RT-praktijk Onderweg steunt projecten van Edukans.