Welkom!

Heeft je kind moeite met rekenen of begrijpend lezen? Krijgt het de spellingregels er maar niet in? Maak je je zorgen over het zelfvertrouwen dat hierdoor onder druk komt te staan? Denk dan eens aan een traject in de pipowagen van RT praktijk Onderweg.

Ik bied individuele begeleiding aan basisschoolkinderen, die vastlopen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn: moeite met een bepaald schoolvak, dyslexie, moeite met automatiseren door hoogbegaafdheid of werkhoudingsproblemen.

Remedial teaching (RT) is begeleiding op maat aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat.
Het aanbod wordt volledig afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind.
Het doel van de begeleiding is dat je kind met meer kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen het onderwijs in de klas kan volgen.

Leerproblemen

Moeite met rekenen, begrijpend lezen, spelling en schrijven?

Lees verder »

Dyslexie

Een traject bij een dyslexiebehandelaar doorlopen?

Lees verder »

Hoogbegaafdheid

Hebben hoogbegaafde kinderen remedial teaching nodig?

Lees verder »

Werkhouding

Trainen van vaardigheden als planning, concentratie, motivatie?

Lees verder »

Mijn naam is Anita Noorlander. Vanaf 1994 werk ik in het basisonderwijs. Tijdens de jaren voor de klas groeide mijn compassie met de leerlingen die om wat voor reden dan ook moeite hadden met hun schoolwerk. Toen ik in 2012 de opleiding Master Special Educational Needs had afgerond, besloot ik om mijn werk helemaal aan het individuele kind te wijden.

En zo werk ik sinds die tijd in mijn praktijk voor remedial teaching. Daarnaast begeleid ik op de basisschool hoogbegaafde leerlingen, die vastlopen bij het leren.
Zo zet ik mijn liefde voor het vak, mijn kennis en ervaring om in onderwijs op maat.