Leerproblemen

Rekenen

Rekenen kom je in het dagelijks leven overal tegen, niet alleen op school: boodschappen doen, klokkijken, kokkerellen, behangen en het aflezen van een grafiek. Daarom is het voor het zelfvertrouwen van je kind belangrijk dat het mee kan komen met rekenen op school. Als het op rekengebied niet lekker loopt, ga ik uitzoeken waar het precies op vastzit.

Moeite met rekenen kan verschillende oorzaken hebben:

  • Begrip: Heeft je kind moeite met het geven van betekenis aan een som? Of begrijpt het niet welke som in een verhaaltje verborgen zit?
  • Rekenstrategie: Het kan ook zijn dat er met het begrip niet zoveel aan de hand is, maar dat je kind het lastig vindt om de juiste manier van rekenen te kiezen om de som op te lossen. Dan gaat het omslachtig te werk, maakt daardoor fouten.
  • Automatiseren: Als de sommen tot 10, 20 of 100 en de tafels er (nog) niet goed inzitten, kan daar werk aan de winkel zijn.

Om uit te zoeken wat je kind nodig heeft, ga ik bij het kind zelf te rade in een diagnostisch gesprek over een rekentaak. Waar nodig ga ik in gesprek met school of neem ik een aanvullend rekenonderzoek af. We beginnen met de opbouw vanaf het punt waar je kind de stof wel snapt. Zo kan het succeservaringen gaan opdoen en gaat het zelfvertrouwen weer groeien. Ik gebruik hierbij een rijk aanbod aan materialen, werkvormen en spelletjes.

Begrijpend lezen

Veel kinderen hebben moeite met het maken van de (cito)toetsen van begrijpend lezen. Voor het schooladvies wegen de scores op het gebied van begrijpend lezen zwaar. Geen wonder dat je kind onzeker wordt, als het juist op dit gebied niet zo goed scoort.

Het risico is groot, dat het plezier in lezen gaat lijden onder een te grote nadruk op het goed beantwoorden van meerkeuzevragen over de tekst.

Lezen met begrip is veel meer dan het goed maken van een toets.

In mijn aanpak probeer ik het plezier in lezen over te brengen op je kind. We lezen verschillende soorten teksten, gedichten en verhalen. We praten over de inhoud, leggen verbanden en verwonderen ons over het onderwerp. Al doende wordt de woordenschat uitgebreid, door het regelmatig opzoeken van onbekende woorden.

Het oefenen van meerkeuzevragen kan ook onderdeel van de aanpak zijn, om te ontdekken hoe je dat het beste kunt aanpakken. Maar altijd zal het accent liggen op het uitpluizen van de gelezen tekst.

Spelling

Om goed te kunnen spellen, zijn twee factoren belangrijk:

  • Het spellinggeweten: de wil om foutloos te leren spellen.
  • Het spellingbewustzijn: het vermogen om te reflecteren op wat je zelf geschreven hebt.

Mijn aanpak van spellingproblemen is altijd gericht op deze beide componenten.

Je kind denkt na over het nut van correct spellen. En het leert om een zelfgeschreven tekst te controleren aan de hand van een aantal stappen.

Daarnaast oefenen we de verschillende spellingcategorieën expliciet met allerlei speelse oefenvormen.

Werkwoordspelling is onder de knie te krijgen door het toepassen van de regels. Een combinatie van instructie, in-oefening en reflectie leidt doorgaans bij de meeste kinderen tot een goede basiskennis van de regels.